Ferdinand Mašek - Vůdčí osobnost města Vodňan z dob mocnářství i první republiky

Ferdinand Mašek knižně

 

Celý rok se v redakční „kuchyni“ vodňanského muzea připravoval dárek, kterým se vedení Města Vodňany – za spolupráce Městského muzea a galerie Vodňany – rozhodlo loni u příležitosti kulatého životního jubilea poděkovat všestrannému místnímu znalci panu Rudolfu Berkovi. Stalo se jím knižní vydání jeho studie o Ferdinandu Maškovi (1859 – 1938), kterého lze právem nazývat vůdčí osobností zdejšího města nad Blanicí z dob rakouského mocnářství i první československé republiky. Zastávaje na sklonku 19. a po první dvě třetiny 20. století přední pozice na radnici, z toho sečteno téměř plná dvě desetiletí coby starosta města, obrazně i skutkem převedl Vodňany ze staré do nové doby. Příznačným bylo jeho úsilí o modernizaci města, podpořené jeho zájmem o technické výdobytky, ale i dlouholetou praxí v hospodářském a finančním prostředí. Charakterizovaly ho pracovitost, píle, výborná paměť i rozhodnost. Výrazně se mj. zasadil o zřízení rybářské školy ve Vodňanech. Sám dobře hmotně zajištěn mohl se cele věnovat službě rodnému městu, což prokázal zvláště v těžkých dobách první světové války. A jak to bývává, ne vždy nacházel pro své plány pochopení, třebaže i za republiky zůstával respektovanou osobností. Obrazová část přílohy přibližuje a vlastně též dokumentuje, jakými proměnami město za Maškova působení prošlo, i současný stav některých objektů s ním spojených. Publikaci lze zakoupit ve vodňanském infocentru.

 

Cena: 60 Kč