Druhá světová válka v dokumentech ve vodňanském infocentru

V letošním roce si připomeneme 70 let od ukončení válečného konfliktu, který se zapsal do historie jako 2. světová válka. Trvala celkem 2194 dní. Bojů se přímo zúčastnilo 30 států a bojové operace probíhaly na území 40 států. Do vojenské služby bylo povoláno celkem 110 miliónů mužů a žen. Statistiky počtu obětí se rozcházejí. Převážně se uvádí 60 miliónů lidí, z toho 20 miliónů vojáků a 40 miliónů civilistů. Hmotné ztráty jsou prakticky nevyčíslitelné. Občané samostatného Československa ztratili část své svobody a demokracie již na podzim roku 1938, kdy na základě Mnichovské dohody byly vydány určené pohraniční oblasti Německu, Polsku a Maďarsku. Okupací českého a moravského vnitrozemí dne 15. března1939 a den předtím vyhlášením Slovenského štátu byla dokončena likvidace někdejšího státu Čechů a Slováků. Veškerá politická a hospodářská činnost byla podřízena německé okupační správě v čele s říšským protektorem a veřejný společenský život byl totalitně uspořádán jako v Německu. Platnost norimberských zákonů vedla ke genocidě Židů a Romů. Ostatní obyvatelé se po vítězné válce měli germanizovat, nebo být také zlikvidováni. S obdobím 2. světové války si především připomínáme hrdinné postoje občanů, kteří se zapojili do domácího i zahraničního odboje. Vážíme si vojáků, kteří bojovali za naši vlast v zahraničí. V československých jednotkách padlo přes 5000 vojáků. Československo ztratilo více než 270 000 obyvatel (z toho jen v českých zemích asi 180 000 Židů). Válka v Evropě byla oficiálně ukončena dne 8. května 1945 na našem území. Pamětníci tak především vzpomínají na rušné události posledních válečných i poválečných dnů a na příjezd osvoboditelských armád.

 

Městské muzeum a galerie Vodňany chystá přednášku „Závěr 2. světové války v jižních Čechách“, kterou přednese Mgr. Leoš Nikrmajer, odborný pracovník Jihočeského muzea v Č. Budějovicích, a výstavu dokumentů ze svých sbírek i ze soukromých archivů laskavých příznivců. Určitě uvítáme pomoc i od Vás – čtenářů našeho webu. Výstava se bude konat v měsících duben až červen 2015 ve vodňanském infocentru, přístupná široké veřejnosti. Předem děkujeme za pomoc při její přípravě.

 

J. Velková, Městské muzeum a galerie Vodňany

 

V květnu 1945 se ve vodňanské škole neučilo. Školáci s nadšením prožívali kráčející dějiny konce 2. světové války.
Foto Fráňa Teml, archiv MaG Vodňany