Vzpomínka na akademického malíře Milana Peterku

„Milan Peterka se narodil 7. července 1930 v Chelčicích. Po maturitě studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde získal titul „akademický malíř“. Po škole se vrátil domů do jižních Čech, do Protivína a později do Českých Budějovic.

 

Mimo svojí výtvarnou činnost, se věnoval mládeži, jak na Lidové škole umění, tak na gymnáziu a Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, kde působil na výchovu mnoha budoucích malířů, architektů a učitelů. Mimo své učitelské činnosti byl 20 let předsedou Svazu českých výtvarných umělců v Jihočeském kraji. Spolupracoval s architekty na výzdobách společenských domů a škol v Jihočeském a Západočeském kraji. Svá výtvarná díla vystavoval na besedách a společných i samostatných výstavách doma i v zahraničí. V posledních letech se soustředil na výstavy zvláště v jižních Čechách, v Českých Budějovicích, Netolicích a Vodňanech.

 

K Vodňanům měl Milan Peterka vždy vřelý vztah, neboť zde Peterkovi bydleli, narodil se tu jeho bratr a chodili zde do obecné školy. Milan Peterka měl ve Vodňanech hodně přátel a příbuzných a dodnes tu bydlí jeho syn s rodinou.

 

Jeho prvními vzory byli – Jan Zrzavý, za kterým se odvážně vydal na návštěvu, a akademický malíř Václav Štětka, se kterým jezdil na podzimní výlovy. V závěru vysokoškolského studia rovněž mu byl poradcem při zpracování diplomové práce na téma „Vážení ryb při výlovu“.“

 

Malíř Milan Peterka se navždy rozloučil se světem, který tak rád maloval, dne 22. června 2005, a to v době konání jeho výstavy v našem městě. Vzpomínku napsala před pěti lety Ing. Milada Peterková, která byla neúnavnou organizátorkou manželových výstav. Nelitovala času a úsilí. Při své poslední návštěvě vodňanské galerie požádala o rezervaci termínu v roce 2015 a poděkovala všem pracovníkům galerie, kteří pomáhali s přípravou předešlých pěti výstav ve Vodňanech. Čas se od té doby bohužel nezastavil. Paní Peterková se slíbené výstavy již nemůže zúčastnit. Rodina i pracovníci galerie si vždy vážili její důvěry a tak Vás společně zvou:

 

V neděli 19. dubna 2015 v 14,00 hodin bude otevřena v městské galerii ve Vodňanech výstava obrazů akademického malíře Milana Peterky k jeho nedožitým 85. narozeninám. Vystaveny budou také obrazy jeho vnučky Ing. arch. Kateřiny Mrázové. Výstava potrvá do 21. června 2015.

 

Jitka Velková, Zpravodaj města Vodňany 2015/3

 

 

foto: Mgr. Daniel Novák