Poslové vodňanského jara

Spisovatel Julius Zeyer obdivoval dům, ve kterém mu rodina přítele Františka Heritese našla v letech 1889 – 1899 druhý domov ve Vodňanech. Sám ho nazýval „paláčík“, ale tradičně se v jeho době užívalo pojmenování „U čápů“. Vysvětlení popsal ve Vodňanských vzpomínkách F. Herites: „ Domu se tak říkalo, protože na něm po dlouhá léta hnízdili každoročně čápi, až jednou nějak bylo jim ublíženo, i nepřilétali pak už několik jar; na střeše za komínem však dosud hnízdo a snad přece jednou sympatický aristokrat mezi ptáky zapomene na lidské křivdy a přiletí.“ Tak v literární historii zůstalo zaznamenáno zatím nejstarší známé místo s čapím hnízdem na Vodňansku, a to v době, kdy čáp bílý byl považován za vzácného hosta jižních Čech i jižní Moravy. Od té doby až doposud „Zeyerův dům“, sídlo Středního odborného učiliště služeb, již nikdy čápi nevyhledali. Jsou však jiná místa, kam snad nejpopulárnější a velmi sledování tažní ptáci pravidelně přilétají.


Již 45 let se intenzivně pozorování čápů v celé republice, tedy i ve strakonickém okrese, věnuje ornitolog Mgr. Stanislav Chvapil ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody CICONIA Roudnice nad Labem. Je také autorem nové publikace Čáp bílý v okrese Strakonice: historie a současnost. Zaznamenaná sledování uvádí tři místa na Vodňansku, kam čáp bílý (Ciconia Ciconia) nosívá jaro. Do Bavorova, Drahonic a do Vodňan. Hnízdo na komínu bývalého pivovaru v areálu současné radnice zná určitě každý. Od roku 1986 je zde prováděno pravidelné pozorování. V roce 1988 muselo být hnízdo při opravě komína odstraněno. Šikovní čápi vybudovali zcela nové hnízdo v následujícím roce. Do roku 2009 nebylo hnízdo dostupné pro kroužkování mláďat. Koncem předcházejícího roku byl komín nejen znovu opraven, ale také snížen. Na asi osmimetrovém komíně nejsou umístěny kramle pro výstup a při kroužkování vypomáhá výsuvná technika Hasičského záchranného sboru Vodňany. V loňském roce nebyla sice čtyři pulli (mláďata) v hnízdě okroužkována z důvodu pozdního narození. Všichni však víme, že na podzim úspěšně odletěla, a věříme, že se nyní i šťastně vrátila do jižních Čech. Vyhlížející nedočkavci uviděli na vodňanském komíně prvního čapího posla letošního jara na Velký pátek 25. března. Byl poprvé svátek, tak si jeho příletu převážná většina obyvatel všimla až dny následující. Ukázalo se, že to k nám neměl daleko. Byl totiž 22. března za pozornosti televizních kamer vypuštěn ze Záchranné stanice Makov, kam ho v roce 2014 Městská policie Vodňany předala z důvodu vážných zranění do péče. Druhého čápa již ve čtvrtek 31. března nikdo nepropásl. Vodňanské letošní jaro začalo!.

V roce 2012 byla umístěna podložka pro čapí hnízdo na komínu bývalé cihelny, sídla Městského hospodářství, na Stožické ulici. Jedná se o komín značné výšky cca 30 m. Zatím se bohužel čápům nastálo nezalíbil a stále ho pouze „okukují“, ale to se jistě může změnit. Poděkování za péči o čapí hnízdiště a jejich obyvatele přináleží panu Chvapilovi a jeho kolegům, kteří nás všechny učí si vážit jejich přítomnosti v našem okolí. Vodňanští čápi přinášejí radost z pozorování nejen občanům, ale také návštěvníkům našeho města.

 

 

Jitka Velková, Zpravodaj města Vodňany, 2016/4