Faksimile historických privilegií Vodňan

Ve Státním okresním archivu ve Strakonicích jsou uloženy významné středověké dokumenty z historie našeho města. Na základě laskavé dohody byly pro Město Vodňany zhotoveny kopie tří nejstarších z nich. Jedná se o privilegia psaná latinsky na pergamenu, která byla udělena Vodňanům významnými českými králi. K 1. lednu 1336 Jan Lucemburský potvrdil obyvatelům městečka Vodňan práva, kterých od starodávna užívali, a udělil jim nové výsady. Dne 20. listopadu 1352 Karel IV. povolil obyvatelům města Vodňan, aby ve městě na vlastní náklad vystavěli kupecký dům a k užitku obce z něho pobírali příjmy. Dne 19. září 1372 tentýž upravil obyvatelům Vodňan dědická práva. U obou privilegií Karla IV. se dochovala také pečeť. Faksimile jsou velmi přesnou kopií originálních předloh. Nabízejí dostupnou možnost se blíže seznámit s historií města ve 14. století. Při příležitosti konání Královské slavnosti města Vodňany budou od 20. září do 30. září 2016 s odborným popisem vystaveny ve vodňanském infocentru.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, srpen 2016