Zmizelý svět vodňanských židů

V letošním roce si připomínáme 75. výročí konference ve Wannsee a prvních transportů českých židů do ghett a koncentračních táborů, v nichž byli plánovitě mučeni a vražděni a kde jen z českých zemí přišlo o život přes 80 000 lidí. Jména vodňanských obyvatel postižených nacistickými rasovými zákony připomíná sice již léta pomník válečným obětem v parku Zeyerovy sady, jejich sepětí s městem upadá ovšem v zapomnění.

 

Městské muzeum a galerie Vodňany ve spolupráci s dalšími paměťovými institucemi připravuje výstavu, která by chtěla připomenout židovské obyvatele města Vodňan ve 20. – 40. letech 20. století a jejich stopu v tehdejším společenském i hospodářském životě. Pokusí se ukázat tento ztracený svět z různých úhlů pohledu a pomocí archivních fotografií a dokumentů vrátit obětem nacismu a rasové nesnášenlivosti opět jejich tvář. Součástí výstavního záměru bude i přednáška na toto téma, plánovaná na měsíc květen.

 

Rádi uvítáme pomoc i od Vás, příznivců vodňanské historie. Hledáme nejen doklady a fotografie vodňanských židů, jejich domů, příp. živností, ale mohou nám pomoci i rodinné vzpomínky a poznatky, získané od pamětníků. Každá taková vzpomínka pomáhá vrátit lidskou důstojnost těm, které německá zvůle ponížila na pouhá čísla v transportních seznamech.

 

Výstava „Vrátit obětem jejich tvář…“ se bude konat v měsících květnu až červnu 2017 ve vodňanské synagoze.

 

Mgr. Jitka Velková, Městské muzeum a galerie Vodňany

PhDr. Josef Nožička, autor výstavního záměru