Malíři na rozloučenou…

 

Nedočkavě i zvědavě jsme často do posledních hodin příprav tradiční výstavy Klubu vodňanských výtvarníků čekali na zazvonění telefonu. „Tady Vinklát! Už to máte asi hotové. Možná se tam již nevejde…“ V loňském roce to bylo po dvacáté. Všichni jsme nesouhlasně kroutili hlavou, že místa je dost a že obraz jakékoliv velikosti okamžitě přijímáme. „Můžeme ho vyzvednout v ateliéru!“ Nechtěl nás ani své kolegy nikdy zklamat. Vtipné scénky z našeho malého města, od vody i z lesa na jeho poctivých kresbách rozesmávaly nejednoho návštěvníka. Poetické krajiny z okolí výtvarníkovy chaty svědčily o promyšlené kompozici. Láska k přírodě do nich vložená ohromovala svou velikostí.

Výtvarník Jiří Vinklát, ale také písmomalíř, aranžér a rybář, přišel do Vodňan v roce 1953 studovat rybářskou školu. Určitě tenkrát netušil, že zde najde domov na celý život. Svou šikovností a nápaditostí obohacoval vodňanskou kulturu profesně i zájmově. Pracoval v osvětové besedě, v muzeu, v kulturním domě, podnikal v reklamě. Patří mezi zakládající členy Klubu vodňanských výtvarníků. Je autorem loga Vodňanských rybářských dnů i návrhu turistických razítek muzea a infocentra, která si nadšeně otiskují do cestovních deníků návštěvníci města. Stal se prvním vodňanským kreslířem – humoristou. Kreslenými vtipy přispíval do Vodňanských novin. Jejich souborné vydání nese příznačný název Fóroviny.

Určitě nikdy žádný fór či vtípek nezkazil. Přestože ho potkala i řada životních překážek, vždy bylo jeho krédem překonávat je s úsměvem, pochopením a tolerancí. Je velmi těžké napsat, že odešel. Pro nás navždy zůstává dobrým, přátelským a statečným člověkem!

Jitka Velková