Anotace výstavy Černobílý svět - Barevné sny

V neděli 21. května 2017 bude v městské galerii otevřena výstava fotografií bývalých spolužáků, nyní zkušených fotografů i galeristů – Bohuslavy Maříkové, Miroslava Myšky a Dany Vitáskové. Namísto popisu výstavy autoři překládají příběh jedné vystavené fotografie:

Vyjeli jsme ze školy fotografovat krajinu. Než jsme se dostali ke Kloboukům u Brna, bylo po zajímavém světle. Inscenovaná fotografie byla kolem nás, a tak jsem spolužačku vysvlékl a fotil. Krásné na tom bylo, že se svlékla pod podmínkou, že budu také nahý a bude si mne fotit. Tak jsme běhali po poli a pokřikovali na sebe, kdy si má kdo kam stoupnout či lehnout. Vedle okopával chlapík vinici, chvíli koukal, pak se napil vína z čutory, kterou měl u pasu, a kopal dál, koukal, napil se a kopal. Tak jsme v krásné pracovní symbióze dělali každý své. Slunce, teplé brázdy, krása, která přeběhla na film.

Akt v přírodě jsem fotil dříve, než obdobnou tématiku ztvárnil Sikula, Koštál, a koukal jsem, že i rok před Tarasem Kuščynským.

Soubor fotografií spolužáků z brněnské SUPŠ je rozšířen o frankofonní téma  ̶  Staré lodě z Camaretu, Setkání Evropských cikánů v Camargue a Barvy pozdního léta. Speciálně pro městskou galerii ve Vodňanech, městě, kde žil a tvořil Jan Zrzavý. Téma Bretagne bylo Mistru Zrzavému blízké a vodňanská galerie v minulosti hostila obrazy nejen z tohoto území.

Barevné sny jsou poctou malíři Janu Zrzavému.

Dana Vitásková

Akt v poli