Fotografie z průběhu semináře - Antonín Jan Václav Vokoun (1691 - 1757) a církevní správa jeho doby v Čechách

11. září 2007

Kostel Narození Panny Marie
#1
Ranní mše svatá, P. Zbyszek Wawrowski
#2
Ranní mše sv.
#3
Ředitelka MaG Vodňany Jitka Velková
#4 přivítání účastníků
Ředitelka MaG Vodňany Jitka Velková a starosta města Václav Heřman
#5 přivítání účastníků
Účastníci odborného semináře
#6
P. ThLic. Zbyszek Wawrowski, administrátor vodňanské farnosti
#7 přivítání účastníků
P. ThLic. Zbyszek Wawrowski, administrátor vodňanské farnosti
#8 úvodní slovo
Václav Heřman, starosta města Vodňan
#9
Odborný seminář začíná
#10
Účastníci odborného semináře přijeli z blízka i z daleka
#11
Účastníci odborného semináře
#12
PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D., Městské muzeum a galerie Vodňany
#13 průvodní slovo "pachatelky" odborného semináře
Všichni pozorně naslouchají výkladu
#14
Kam se poděl zvoneček, odměřující čas?
#15
Mgr. Lenka Martínková, Ph. D., Státní okresní archiv Pelhřimov
#16
Mgr. Lenka Martínková, Ph. D.
#17 Co obnášela práce světícího biskupa Antonína Vokouna v polovině 18. století.
PhDr. Martin Zeman, Městský úřad Písek
#18 Kněžská každodennost doby barokní.
PhDr. Martin Zeman
#19 Mohu říci ještě větičku?
Doc. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th. D., Teologická fakulta JčU Č. Budějovice
#20 Kněžská spiritualita doby A. Vokouna
Doc. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th. D.
#21 Citace z díla P. Antonína Koniáše SJ, současníka A. Vokouna
Průvodkyně P. Stuchlá zve účastníky na posilnění těla
#22
Výstava prací manželů Hudečkových
#23
Průvodkyně P. Stuchlá vítá svého univerzitního učitele
#24
Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., Filozofická fakulta UK Praha
#25 Farní klérus za válek o dědictví rakouské a za sedmileté války
Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., Historický ústav AV ČR Praha
#26 Od Chanovského k Vokounovi. Poznámky k barokní zbožnosti na jihu Čech
Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
#27 Prosil bych ještě o minutku navíc
Účastníci bedlivě naslouchají
#28
Zajímavá vystoupení odměnil vřelý potlesk
#29
Mgr. Pavel Pumpr, Filozofická fakulta MU Brno
#30 Do muzejních prostor zamířila moderní technika.
Mgr. Pavel Pumpr
#31 Kostely farní nebo patronátní? ... na příkladu panství Třeboň
Doc. PhDr. Marie Ryantová, Filozofická fakulta JčU Č. Budějovice
#32
Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
#33 Faráři na lobkovickém panství Vysoký Chlumec po Bílé hoře a jejich podíl na rekatolizaci
Poslední příspěvek - Finis coronat opus.
#34
PhDr. Michal Řezníček, Státní okresní archiv Nymburk - Lysá nad Labem
#35 Podoba a průběh obnovy katolické farní sítě ... na Ledečsku, Poděbradsku a Prachaticku.
Závěrečné slovo ředitelky MaG Vodňany Jitky Velkové
#36
Děkujeme!
#37
Odpolední prohlídka děkanského kostela
#38
Odpolední prohlídka děkanského kostela
#39
Průvodní slovo P. Stuchlá
#40
Jak je ten chrám krásný!
#41 Kdyby se jen ty fresky neodlupovaly...
P. ThLic. Zbyszek Wawrowski, administrátor vodňanské farnosti
#42 Zve účastníky na kruchtu a zakrátko rozezní varhany.
Po prohlídce kostela následovalo překvapení
#43 Pršelo několikrát
Děkanství ve Vodňanech - působiště A. Vokouna
#44 Podoba z let 1724 - 1726 se moc nezměnila.
Vodňanská monstrance z r. 1711
#45 Odlita ze starého stříbrného chrámového pokladu.
Poklady vodňanského kostela
#46
Průjezd děkanství se zaplnil
#47
Dvůr děkanství
#48
Městská bašta a parkán - děkanská zahrada
#49 V baště bydlel děkan A. Vokoun po požáru města r. 1722.
Duchovní i světští pořadatelé se loučí s účastníky
#50 Rádi bychom vydali sborník přednesených příspěvků.
Děkanská kostel Narození P. Marie
#51 Na shledanou ve Vodňanech! Dejž Bůh!