Muzeum hrou

V průběhu července a srpna navštívilo 8 skupin dětí, účastníků příměstských táborů Klubu Rybka a DDM Vodňany, historické objekty a expozice v našem městě. Celkem pro 193 dětí byly připraveny lektorské programy, které je hravou formou seznámily s historií vzniku našeho města a rybářské tradice, s netradiční a symbolickou výmalbou kostela Narození Panny Marie či s poklady z muzejní sbírky. Děti mohly získat nové znalosti o rybnících, rybářích, rybách i vodnících. Také si osvojily nové dovednosti při skládání a malování lodičky malíře Jana Zrzavého. Největší úspěch měl program „Měšťané ve Vodňanech“. Novinkou byly kostýmy, které pro muzeum zhotovila paní Nela Korbelová. Pro děti bylo nemalým překvapením, kolik částí měly dámské a pánské oděvy v 16. století. Zaujalo složité vázání ženského čepce i ozbrojení tehdejšího muže. Nechyběla ukázka šermování kordem.

Nabídku programů využily také senioři. V červenci zájemci ze Sdružení aktivních seniorů Vodňanska přišli na prohlídku výstavy „Maloval jsem u Mařáka“ s výkladem. V srpnu proběhla beseda „Rybářská tradice ve Vodňanech“ pro klienty Domova seniorů s ukázkou historického rybářského oblečení a náčiní.

Průvodci muzea a galerie si společné prohlídky s dětmi moc užili a přejí všem úspěchy ve škole! Děkujeme také seniorům za jejich zájem a těšíme se na další setkání s Vámi.

Foto dětí z Klubu Rybka a DDM Vodňany Jakub Samek, foto z CSP Nela Hollerová


18. srpen - 25. srpen 2021

Zvětšit
#1
Zvětšit
#2
Zvětšit
#3
Zvětšit
#4
Zvětšit
#5
Zvětšit
#6
Zvětšit
#7
Zvětšit
#8
Zvětšit
#9
Zvětšit
#10
Zvětšit
#11
Zvětšit
#12
Zvětšit
#13
Zvětšit
#14
Zvětšit
#15
Zvětšit
#16
Zvětšit
#17
Zvětšit
#18
Zvětšit
#19
Zvětšit
#20
Zvětšit
#21
Zvětšit
#22
Zvětšit
#23
Zvětšit
#24
Zvětšit
#25
Zvětšit
#26
Zvětšit
#27
Zvětšit
#28
Zvětšit
#29
Zvětšit
#30
Zvětšit
#31
Zvětšit
#32
Zvětšit
#33
Zvětšit
#34
Zvětšit
#35
Zvětšit
#36
Zvětšit
#37
Zvětšit
#38
Zvětšit
#39
Zvětšit
#40
Zvětšit
#41
Zvětšit
#42
Zvětšit
#43