Jan Aquensis Vodňanský

Vodňanský, Jan Aquensis
* 1460? (Vodňany)
1535? (Bechyně)
Medailon:

Katolický mnich a spisovatel. Pravděpodobně vychován v kališnické víře. Od r. 1473 navštěvoval kališnickou školu u sv. Jindřicha v Praze. Nejspíše po univerzitních studiích (v Praze), kde se stal bakalářem (1480), přestoupil na víru katolickou. Nedlouho potom členem františkánského řádu (odtud i jméno Bosák). Působil v pražském klášteře, odkud společně s jinými bratry vypovězen do františkánského kláštera v Jindřichově Hradci (1483). To byla jedna z příčin jeho fanatického odporu proti všem nekatolíkům, proti nimž bojoval slovem i písmem. Pravděpodobným pisatelem českého spisu o svátosti oltářní, sepsaného v Jemnici na Moravě (asi r. 1489) pod latinským názvem Epistola ad quendam baronem Moravie degentem cuiusdam fratris ordinisminorum de observantia runc temporis predicatorem in conventu Jemnicensi. Spis je známější pod názvem Matrykát (či matloky). Nejdéle v roce 1495 se vrátil z Moravy zpět na Prácheňsko. Přebýval v klášteře horažďovickém (1495) a bechyňském (do r. l501). V r. 1508 přichází opět do horažďovického kláštera a poslední roky svého života strávil v Bechyni (od r. 1529). Tam napsal Annihilatio triplicis funiculi innominati haeretici (1498). Fanatismus proti bratřím a jejich prvnímu katechismu se projevuje ve spisu Proti bludným a potupným artikulem pikhartským s kruntovnými duovody na ten zpuosob, jakož i jedovaté sepsánie Lukáše antipapeže, rozmnožitele sekty pikharské (1502). Před rokem 1498 se přestěhoval do Horažďovic. Dále napsal latinsko-český vokabulář Lactifer (1511), Traktát o početí přečistém a neposkvrněném Panny Marie (1509), latinský spis namířený proti bratřím Locustarium de sectis et diversitate atque multi-plicatione Begardorum in terra Bohemiae (1524) a epos o 26 kapitolách Satanova věž (1529), ve kterém útočí v duchu středověkých románů pekelných na tři roty Antikristovy proti Bohu spiklé: luterány, pikharty a Turky. Truhlář přisuzuje Vodňanskému i tři anonymní rukopisy Charakteristiky Bohuslava ze Švamberka, syna jeho Hynka a Mandaleny z Šellenberka, Chválu sv. Kateřiny a Traktát kasuistický o tom, může-li býti koupení platu bez hříchu a bez lichvy, a to na zasevykoupení.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 374-375