Josef Svoboda

Svoboda, Josef
* 7. duben 1919 (Vodňany)
10. říjen 2007
Medailon:

Letec. Přes Francii, kde absolvoval poddůstojnickou školu, se v průběhu druhé světové války dostal do Velké Británie. Po krátkém působení u 311. bombardovací perutě přišel jako jeden z mála cizinců do kontaktu s britskou tajnou zbraní - radarem. Po válce poradcem ministra energetiky v Íránu.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 319