RNDr. Josef Beneš

Beneš, Josef, RNDr.
* 26. prosinec 1917 (Vodňany)
Medailon:

Fyzik. Vystudoval PřF UK v Praze (titul RNDr. obdržel po válce 1945), technikem firmy Ostmarkwerks ve Kbelích (1941-1945). Působil na PřF UK v Praze (1949-1952), na nově založené MFF UK v Praze (1952-1959), poté profesorem Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze (1959-1968) a vysokoškolským profesorem Eidgenössische technische Hochschule v Curychu (1968-1982). Zabýval se neutronovou difrakcí, zpracováním dat a řízením aparatur počítačem. Vědecké práce v oboru experimentální jaderné fyziky, zejména jaderné spektroskopie. Autorem publikací Úvod do fyziky - nauka o teple (1953), Úvod do fyziky - mechanika a akustika (1953) a Úvod do fyziky (1958).

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 25