Anna Blažíčková

Blažíčková, Anna
* 24. duben 1933 (Vodňany)
Medailon:

Spisovatelka. Po studiu na Gymnáziu v Táboře (1946-1949) a Týně nad Vltavou (maturitní zkouška 1952) absolvovala tříletou PF v Českých Budějovicích (1952-1955) a češtinu a ruštinu na FF UK v Praze (1955-1958). Poté učila na Gymnáziu ve Voticích (1958-1962), na průmyslové škole ve Vlašimi (1962-1963) a r. 1964 odešla na mateřskou dovolenou. Poté zaměstnána pouze externě (Literární archiv Památníku národního písemnictví, Matice slovenská, Ústav pro českou a světovou literaturu), od r. 1986 až po odchod do důchodu (1988) ve svobodném povolání.

 

Od konce 50. let a v 60. letech psala literární kritiky do Zemědělských novin, publikovala i v České literatuře. Prozaická, autorka knih pro mládež

  • Směr Červený Újezd (1986)
  • Kdo nesází, nevyhraje aneb Dostane se Honza k počítačům? (1988)
  • Psí víno (1992).

Účast v týmových pracích Lexikon české literatury 1 (1985) 2/1 a 2/2 (1993) a Slovník české literatury 1970-1981 (1985).

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 32-33