Ferdinand Dobiáš

Dobiáš, Ferdinand
* 14. leden 1874 (Vodňany)
10. květen 1944 (Praha)
Medailon:

Právník. Po právnických studiích na české univerzitě v Praze nastoupil v roce 1901 soudcovskou dráhu (r. 1905 složil soudcovskou zkoušku) a jako adjunkt a později okresní soudní rada působil u soudů v severních Čechách (včetně Mostu). V roce 1918 jmenován soudním radou Krajského soudu v Brixu, 1919 přeložen k Zemskému soudu v Praze, 1921-1922 působil na Slovensku. Po návratu přednostou okresního soudu pro horní Nové Město v Praze, později Okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu, Za povznesení tohoto úřadu (o více než 20 odděleních) obdržel pochvalné uznání od ministra spravedlnosti, Od r. 1933 prezidentem Krajského úřadu v Litoměřicích, roku 1933 jmenován viceprezidentem vrchní ho soudu v Praze. Shromáždil a komentoval pozůstalosti řady českých vědců a umělců (Čelakovský, Hálek, Smetana, Palacký, Tyrš,..).

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 66