Ladislav Duda

Duda, Ladislav
* 13. březen 1854 (Vodňany)
28. srpen 1895 (Královské Vinohrady)
Medailon:

Zoolog. Po studiích na středních školách ve Vodňanech a Písku vystudovall FF v Praze. Poté učil přírodní vědy na Akademickém gymnáziu v Praze, na gymnáziích v Písku, v Hradci Králové a na I. českém reálném gymnáziu v Praze. Dopisujícím členem České akademie věd. Věnoval se studiu českého hmyzu, především polokřídlých. Jeho rozsáhlá sbírka podkladem k řadě jeho publikací: Klíč analytický k určení měkkýšů českých (1880), Naši potápníci (1881), Soustavný přehled českého hmyzu polokřídlého (1884), Beitrage zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Böhmens (1885-86), Návod ke sbírání hmyzu polokřídlého (1890), Analytický přehled českých ploštic vodních (1891), Hmyz polokřídlý (1891), Catalogus insectorum faunae bohemicae (1892 v Seznamu hmyzu českého vydaného společností pro fysiokracii v Čechách). Většina jeho děl otištěna ve výročních zprávách středních škol, na kterých působil. Do češtiny přeložil 9. Díl Brehmova Života zvířat, pojednávající především o hmyzu, řadu populárně přírodovědných článků publikoval ve Vesmíru, Škole a žívotu, Květech a čítankách pro školy obecné a měšťanské. Za anatomickou práci o ploštici Pyrrhocoris apterus L obdržel cenu vypsanou Klubem přírodovědeckým (1878).

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 69