Iva Dyková

Dyková, Iva
* 20. prosinec 1942 (Vodňany)
Medailon:

Bioložka. Dcera Václava Dyka, veterinárního lékaře, ichtiologa a parazitologa. Absolventka Vysoké školy veterinární v Brně (1959-1965), vědecká aspirantura v oboru epizootologie, zoohygiena a invazní choroby (1968-1971), kandidátka veterinárních věd (1971), doktorka biologických věd (1989). Pracovnicí Parazitologického ústavu ČSAV (nyní AV ČR) se sídlem v Českých Budějovicích. Zde nejdříve stipendistkou (1965-1968) a aspirantkou (1968-1971), poté vědeckou pracovnicí (od r. 1972) a vedoucí oddělení. Externí pedagožkou katedry parazitologie a hydrobiologie PřF UK Praha (1988-1993), docentkou parazitologie (2000) a profesorkou parazitologie (2005) na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1999 - dosud, na částečný úvazek). Členkou výkonného výboru ichtyolopatologické společnosti - ČIS (od r. 1999) a „Branch officer" Evropské asociace rybích patologů - EAFP. Odborné stáže ve Velké Británii a Itálii. Dlouhodobý pracovní pobyt na Kubě, krátké pobyty v Thajsku, Austrálii, SRN, USA a Španělsku. Účastnicí výzkumných expedicí v Tanzanii, Ugandě a Keni. Přednášky na konferencích a kongresech v Německu, Irsku, Jižní Africe, Mexiku a dalších zemích. Specializace na výzkum protozoárních infekcí ryb se zaměřením na histologicky detektované změny tkání a orgánů hostitelů (1980-1999), srovnávací studium mikrosporeových infekcí ryb (1980-2004), ryby jako hostitele patogenních a nepatogenních volně žijících améb (1994-2004) a jejich endobiontů (1997). Spoluautorkou odborných prací The microsporidia of vertebrates (1986, sp. E. U. Canning, J. Lom), Histopatologie protozoárních infekcí ryb (1988), Protozoární paraziti užitkových ryb (1989, sp. Lom), Protozoan parasites of fishes (1992, sp. Lom), Branchiura (Chapter 8) (1992, sp. R. M. Overstreet, W. Hawkins), Phylum Microspora (1995), Mixosporea (Phylum Myxozoa) (1995, sp. J. Lom). Více než 150 odborných článků ve sbornících Veterinární medicína, Sborník VŠZ - Spisy fakulty veterinární, Ada Univ. Agric. Brno a dalších, včetně zahraničních, především s J. Lomem.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 73-74