Jaromír Hadáček

Hadáček, Jaromír
* 26. březen 1908 (Vodňany)
29. duben 1989 (Brno)
Medailon:

Chemik. Po studiu matematiky, fyziky a chemie na PřF UK v Praze pracovníkem Ústavu organické chemie KU (1929-1934), poté asistentem na PřF v Brně (1935-1939), profesorem chemie na středních školách (1934-1935 a 1939-1945), po válce docentem (1945-1946) a profesorem PřF v Brně. Zabýval se především organickou chemií a oblastí heterocyklických sloučenin. Za jeho pedagogickou, organizátorskou a vědeckou činnost udělena stříbrná medaile přírodovědné fakulty UJEP. Autorem 70 vědeckých prací.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 89-90