Tomáš Husinecký

Husinecký, Tomáš
* asi 1530 (Vodňany)
20. srpen 1582 (Praha)
Medailon:

Lékař, učenec. Na domácí škole žákem Matěje z Hradešína, pak žákem Václava Arpina a Václava Nocolaida v Žatci. Na univerzitě získal hodnost bakaláře (1548) a magistra (1552). Poté správcem školy v Plzni. Záliba v lékařství ho vedla ke studiím v Lipsku (1549), ve Štrasburku, Curychu, Padově a Římě, kde promoval jako lékař. Po návratu do Prahy proboštem Karlovy koleje (1556), na Artistické fakultě pražské univerzity přednášel Aristotelovu Fyziku (od r. 1557), děkanem Karlovy koleje (1559-1560), členem konzistoře podobojí. V té době udržoval přátelské styky s jezuity. Po sňatku (1569) opustil univerzitu, stal se měšťanem a s velkým úspěchem provozoval lékařskou praxi. Zemřel na mor. Dochovaly se jeho univerzitní vyhlášky úřední povahy, pozvání ke zkouškám a k bakalářským promocím z let 1558-1568.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 119