Johlín z Vodňan

Johlín z Vodňan
* konec 14. stol (Vodňany?)
1416 (Praha)
Medailon:

Jako člen řádu augustiniánů-křížovníků farářem v Písku a asi od r. 1383 farářem v Novém Trutnově. V květnu 1389 dosazen na faru U sv. Václava na Zderaze na Novém Městě pražském. Tady vedl dlouholetý spor s laickým náboženským bratrstvem, které v jeho farnosti (na Dobytčím trhu) vybudovalo kapli Božího těla, a od června 1403 i s novým majitelem kaple, českým národem pražské univerzity, zastoupeným J. Husem. Působil jako vlivný a vzdělaný kritik soudobé společnosti a zesvětštělé církve, ale zároveň i jako kazatelský odpůrce nastupujícího husitství. Autorem třídílné tzv. Zderazské postily (1403-1404). Tato literárně koncipovaná sbírka 145 kázání čerpající z četných pramenů a vykazující množství exempel i zálibu v alegorizování určena jako pomůcka kazatelům. V době svého vzniku velmi známá a oblíbená. Dochovala se v mnoha opisech. Pravděpodobně autorem i Hradeckého rukopisu. 

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 143-144