Josef Korrita

Korrita, Josef
* 31. říjen 1903 (Vodňany)
5. únor 1995
Medailon:

Chemik. Po studiu na Vysoké škole chemického inženýrství v Praze vedoucím výzkumným pracovníkem (1928-1947), od r. 1945 ředitelem sléváren ČKD Praha, zakladatelem a prvním ředitelem nynějšího Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze (1950-1958). Profesorem (1958-1973) a rektorem VŠCHT Praha (1966-1970). Členem - kores-pondentem ČSAV (1965-1992). Zabýval se fyzikální a chemickou metalurgií, zejména šedými a temperovanými litinami a hliníkovými slitinami. Autorem publikací Úsporné materiály ve strojírenství (1951), Rozbory rud, železa a jeho slitin (1951), Obecná chemická technologie (1960), Strojírenské materiály (1966, sp. J.Pluhař a kolektiv), Krystalizace slitin AlMg a AlCu Mg v elektromagnetickém krystalizátoru (1980), učebnice Strojírenské materiály (1981, sp. Pluhař) a dalších asi 60 prací. V roce 1993 jmenován čestným doktorem VŠCHT.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 163-164