Václav Porcius Vodňanský

Porcius Vodňanský, Václav
* 1577 (Vodňany ?)
1. pol. 17. stol. (?)
Medailon:

Duchovní. Vlastním jménem Václav Prasátko. Údaje o jeho životě jsou dochovány v korespondenci z let 1609-1611. Ultrakvistickým knězem, koncem 16. stol působil v Katovicích. Z existenčních důvodů žádal o přeložení, v r. 1610 měl zájem přejít na faru ve Kdyni. J. Campanus Vodňanský mu nabízel Malý Bor. Není známo, zda k přeložení na jinou farnost došlo. Jako zastánce ultrakvismu hájil podobojí a právo kněží uzavírat sňatek. Velmi tvrdě vystupoval proti odpustkům, liturgickým ceremoniím a odsuzoval kult svatých. Neuznával papežský úřad. Pod názvem Duchovní město jménem Rozkoš duše (1610) napsal biblický věcný a osobní slovník, jehož látku rozvrhnul do 22 ulic, tří náměstí a brány. V díle se objevují veršovaná naučení a motlitby. Též napsal rýmované „Hořekování žalostivého a zarmouceného člověka jdoucího cestou v tomto bídném životě..."

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 264