Emanuel Rataj

Rataj, Emanuel
* 23. listopad 1872 (Vodňany)
24. leden 1955 (Tábor)
Medailon:

Hudebník. Absolventem Učitelského ústavu v Soběslavi (1887-1891), po jehož ukončení působil na školách píseckého okresu. Po studiu na varhanním oddělení pražské konzervatoře vyučoval zpěv na středních školách v Písku. Později se věnoval výuce hudebních předmětů na učitelském ústavu v Soběslavi (1907-1926). Pro sborový přednes zkomponoval skladby s historickými a vlasteneckými náměty: Žižkova smrt (1924) Posvátné zpěvy a motlitby (1910), České jaro (1929), Pochod mladých táboritů, Za mrtvým kamarádem aj. Autorem písní pro mužský sbor Až přijde den, České requiem (1907), Dvanáctka, Sv. Václave, Uhodilo, autorem písní Ne, ty to nepovíš, Odešel můj milý, Tichá noc, Vzpomínám. Též autorem písní pro smíšený sbor a úprav asi 300 lidových písní pro mužský a smíšený sbor.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 272-273