Helfenburk v pověstech

Jitka Velková

Obálka Helfenburk v pověstech
Hlavní název:Helfenburk v pověstech
Hlavní autor:Jitka Velková
Další autor:& kolektiv autorů
Autor textu:Mgr. Jitka Velková, Ing. Ivan Hoyer
Ilustrace/Foto:Čeňka Ryšlinková
Redakce:PhDr. Hana Soukupová, PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D.
Grafická úprava:Radan Běhoun, Harpuna :: graphics & multimedia
Litografie:Radan Běhoun, Harpuna :: graphics & multimedia
Tisk:Typodesign, České Budějovice
Žánr:historie, Bavorovsko
Počet stran:68
Datum vydání:2020
Vydavatel:Městské muzeum a galerie Vodňany, 2020
Pořadí vydání:2. upravené vydání
Náklad:700 ks
ISBN:978-80-906682-5-6
Cena:100 Kč
Vazba:vázaná
Medium:kniha
Jazyk:český