Rudolf Berka

Berka, Rudolf
* 12. červen 1933 (Vodňany)
29. duben 2019 (Vodňany)
Medailon:
spisovatel, badatel, odborník v oboru rybářství
Nositel literární ceny "Zeyerův hrnek" za rok 2009 za publikaci Vodňany literární, výtvarné, hudební a rovněž za propagaci Vodňan.
 
Po absolvování reálného gymnázia a vojenské základní služby nastoupil v r. 1957 do vodňanského Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického. V r. 1959 při VÚRH založil a vedl oborové a dokumentační středisko (později povýšené na celostátně oborové informační středisko), které vydávalo informační dokumentační zpravodaj pro pracovníky výzkumu, zpracovávalo studijní zprávy a překlady, pořizovalo kvalifikované rešerše, koordinovalo celorepublikové získávání veškeré odborné a vědecké rybářské literatury. Později se zabýval i rybářským marketingem a analýzou československého produkčního rybářství. Zakladatelem edice prakticky pojatých informačních metodik pro rybářskou praxi. Postupně získal přehled o poměrech v evropském i světovém produkčním rybářství. Toho využil při odborných jednáních ve funkci člena výboru Evropské komise pro rybářství (FIFAC). Zde se podílel na vypracování odborných náplní a organizování rybářských konferencí, kurzů, instruktáží a výstav a metodologie pro rybářskou praxi. Předsedou komise pro vnitrozemské rybníkářství (FAO), autorem odborných rybářských publikací, zakladatelem a redaktorem čtvrtletníku Bulletin VÚRH (1965-1985 či déle), ve kterém zveřejňovány výsledky rybářského výzkumu. Rediguje dvouměsíčník Rybníkářství (od roku 1991), vydávaný Rybářským sdružením České republiky. Spolupracovníkem Vodňanských novin, kde pod značkou -er- publikuje vlastivědné a historické články. Své fejetony, vzpomínky a eseje vydal v publikaci Vodňanské kapky času (2002).