Eduard Štědronský

Štědronský, Eduard
* 13. říjen 1911 (Skočice)
13. duben 2008 (Vodňany)
Medailon:

Rybářský odborník. Po absolvování dvouleté Střední rybářské školy ve Vodňanech (1927-1929) praktikantem na Rybářství Hluboká nad Vltavou (1929) a na pstruhařství v Oravském Podzámku (1929), poté pracovníkem Výzkumné stanice rybářské a hydrobiologické, nejdříve v Libějovicích (1929-1934), po jeho přesídlení ve Vodňanech (1934-1953). Externě vystudoval vyšší rybářskou školu (1947-1949) a na katedře VŠZ v Čáslavi pedagogický seminář pro učitele zemědělských škol (1963-1965). Vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech (1953-1958), účetním (1958-1960) a profesorem hydro-biologie a rybářské praxe střední rybářské školy tamtéž (1961-1971). Zabýval se odchovem kapřího plůdku a potravou a značkováním ryb. Po odchodu do důchodu pracoval v biologické ochraně ovocných sadů chelčického družstva (1975-1989), počátkem 70. let též spolupracovníkem bývalého oborového podniku Státní rybářství při přípravě expozic na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, spolupracoval s ovocnářským výzkumem v Olomouci. Členem komise ochrany přírody při ONV Strakonice (1967-1984?), při níž vydával Zpravodaj ochrany přírody, členem Svazu ochránců přírody. Autorem publikací Květy rybníků a tůní (1947), Naše rybářství (1948, spoluautor V. Dyk, Podubský), Umělý chov ryb (1949, spoluautor Dyk, Podubský), Vliv některých rybničních rostlin na teplotu vody (1949), Rybářská škola ve Vodňanech (1949), Vodní, bažinné a pobřežní rostliny (1954), Základy našeho rybářství (1956, spoluautor V. Dyk, V. Podubský), ABC rybáře (1959, spoluautor Dyk, Podubský), Rybářství (1963, spoluautor J. Egert), Pstruhařství a umělý chov ryb (1967, spoluautor Podubský), Základy rybářství (1969), Hydrobiologie (1988, spoluautor Hartman, Přikryl), jedním ze sedmi spoluautorů Velkého encyklopedického rybářského slovníku (2004). Mnohé odborné publikace doplňovaly jeho kresby a fotografie Vodňanska. Odborné práce v tisku Československý rybář, Českomoravský rybář, Československé rybářství, Rybář, Českomoravský rolník, Československý zemědělec, Zemědělství a lesnictví, Zemědělský pokrok a jiných. V období první republiky, v padesátých a šedesátých letech též články z pomologického pozorování.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 336-337