prof. MUDr. Ctirad John DrSc.

John, Ctirad, prof. MUDr., DrSc.
* 15. srpen 1920 (Číčenice)
12. říjen 2018
Medailon:

Imunolog, mikrobiolog. Syn Čestmíra Johna.

 

Po maturitě na Reformním reálném gymnáziu ve Vodňanech (1939) učitelem na učňovské škole v Písku. V letech 1944-1945 členem odbojové skupiny Předvoj. V letech 1940-48 spolupracoval s revue Naše doba. Absolventem LF UK v Praze (1945-1949), působil v Ústavu pro lékařskou mikrobiologii a imunologii 1. LF UK v Praze. Zde odborným asistentem (1950-1959), prozatímním vedoucím (1969-1981) a vedoucím katedry mikrobiologie (1981-1987), vědeckým pracovníkem Laboratoře pro speciální lékařskou mikrobiologii a imunologii (od roku 1987). Dále hlavním odborníkem Ministerstva zdravotnictví České republiky pro obor lékařské imunologie a alergologie (1982-1986), členem předsednictva Grantové agentury České republiky (1972-1993), zakládajícím členem Učené společnosti České republiky (1994), členem vědecké rady AV ČR (1993 - 1998) a členem vědecké rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR (1993-1996), členem vědeckého kolegia lékařských věd ČSAV (1982-1992) a vědecké rady Státního zdravotního ústavu v Praze (od r. 2003). Předsedou redakční rady Acta Universitatis Carolinae Medica (1966-1999), členem redakční rady Folia mocrobiologíca (1960-1980), redakční rady Central Europ. Journal of public  Health (od r. 1993) a členem komise pro doktoráty z mikrobiologie (1972-1993). V r. 1960 jmenován docentem mikrobiologie a imunologie, roku 1990 profesorem téhož oboru. Již v průběhu studia na LF se zabýval holismem v biologii a zúčastnil se redakčních a edičních úprav Laufbergerovy vzruchové teorie. Stipendistou Pasteurova ústavu v Paříži (1961-1962), členem imuniologického panelu expertů The Teaching of Immunology in   the Medical Curriculum (Světové zdravotnické organizace v Ženevě), členem sboru expertů pro výzkum epidemiologie  brucelózy  ve světě tamtéž (1965-1975). Zabývá se patogenezí a imunogenezí brucelózy, supresí imunitních reakcí při podávání antibiotik, antiinfekční imunologií, principy depotní imunizace a imunomodulace. Autorem publikací Imunologie a medicína (sp. K. Nouza, 1972), Vybrané diagnostické metody lékařské imunologie (sp. J. Procházková, 1986), Imunologie zdraví a nemoci (sp. K. Nouza, 1987), Imunologie, medicína a svět (1995), editorem několika kapitol z historie československé mikrobiologie.  Držitelem Výroční ceny Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně (1971), zlaté plakety J. E. Purkyně ČSAV (1990), Patočkovy medaile udělené mikrobiologickou společností a dalších vyznamenání.

Režisérem a dramaturgem amatérské divadelní skupiny Divadélko pro 100 v Písku (1940-1945), v jeho režii uvedeny hry Jde hledat modrý svět (1941), Rytíř Šnofonius a princezna Mordulína (1943), Sedlák kravským zlodějem (1943), Turandot (1944), Rara a ženichové (1945). Zabýval se i medicínským humorem. Autorem publikace O humoru, medicínském zvláště (2004) a editorem publikace Medicína v županu a jiné historky (Hlaváč, Alarich, 1969).

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 144-145