Martin Mylius

Mylius, Martin
* ? (Vodňany)
?
Medailon:

Učenec. Žák V. Pistoria v Táboře (1600-1603), Snad totožný s Martinem Molitoris Vodňanským, který jako žák školy u sv. Jindřicha v Praze napsal příspěvek do sborníku Propempticon (1606), jako žák školy u sv. Jiljí na Starém Městě pražském příspěvek do sborníku Epithalamica carmina (1607). Dostal se do Rečkovy koleje (1608), na pražské univerzitě získal bakalářskou hodnost (1609). Již před dosažením hodnosti činný ve školství. Poté ve škole v Pardubicích (1609), u sv. Vojtěcha Většího v Praze (1611), správcem školy u sv. Havla (1612), rektorem školy v Sušici (1613). Následovaly školy v Chrudimi (1614), u sv. Petra na Novém Městě pražském a na výzvu akademického senátu disputoval na pražské univerzitě. V r. 1617 rektorem čáslavské školy. Po sňatku s Annou Žďárskou čáslavským měšťanem, r. 1618 ordinován na kněze. O místo duchovního se pravděpodobně ucházel již předtím v Berouně, ale neuspěl. Jeho rodný dům ve Vodňanech za stavovského odboje vyloupen a vypálen, v době bitvy na Bílé hoře působil v Přistoupimi u Českého Brodu (1620). Po příchodu nepřátel se zvedl k odporu, v boji však raněn, zajat, mučen, poté z Přistoupimi vypuzen.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 226-227