Le Svět

Markéta Jeřábková, Petra Holčáková, Hana Kulhavá
společná výstava obrazů, plastik a keramiky

Markéta Jeřábková

Narodila se v roce 1976. Vystudovala obor český jazyk, výtvarná výchova na Jihočeské univerzitě.
Je členka SVL čili Svlažstva čili Sester V Lihu. Tato Sokolka a bývalá ornitoložka již dalším spolkům neholduje. Ve volném čase raději jezdí na kle a běhá se psem po lesích sbíraje inspiraci pro výuku nadějného Vodňanstva.
Čemu však, kromě učitelství, zcela propadla, je keramika. Prvním impulsem její tvorby byla pouhá potřeba pořídit si vázu na tulipány. Poté, co na jejím záhoně tulipánů přibylo, přibylo i váz v Markétině bytě. Proto se neochvějně vrhla na další tvorbu.
Dobrý pozorovatel v roztodivných tvarech najde pravý účel objektů. Nalezne vázy, mísy, konvice, svícny, hodiny a kdovíco ještě...


  

Petra Holčáková
Narodila se v roce 1977. Studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově a obor Učitelství pro ZUŠ, výtvarná výchova na Jihočeské univerzitě.
Je spoluzakladatelka spolku SVL čili Svlažstvo čili Sestry V Lihu, sporadicky fungujícího spolku Vzpružstvo, členem JSD - Jedinečného svatopěstitelského družstva, kde zastává funkci styčného důstojníka pro les, členem Jindřichohradeckého spolku lukostřelců a členem Občanského sdružení Hamerský potok.
Žije v Jindřichově Hradci, ale za svůj hlavní domov považuje letní sídlo na Vysočině. Již od pěti let se zabývá výzkumem utajeného života lesních, lučních a mokřadních tvorů, k čemuž jí dopomáhá zvláště přátelství s prameništním siebem a psem Preclíkem a láska k houborostlinám a ptakovážkám, jakož i sklony k pěšímu turismu.
Ovšem zabývá se i jinými záležitostmi. Kupříkladu již deset let systematicky pracuje na slovníku jazyka s pracovním názvem Lesořeč, ilustruje knihy a maluje kabelky pro firmu Bambas.

Hana Kulhavá

Narodila se v roce 1977. Vystudovala obor občanské výchova, výtvarná výchova na Jihočeské univerzittě.
Je spoluzakladatelka spolku SVL čili Svlažstvo čili Sestry V Lihu, sporadicky fungujícího spolku Vzpružstvo, členem Občanského sdružení Hamerský potok, členem Umělecké rady ZUŠ.
Žije v Jindřichově Hradci, kde učí na výtvarném oboru ZUŠ. Donedávna silně ovlivňovala jihočeský styl módy malováním hedvábných šatů a doplňků v Ateliéru Šarlat. Naopak nyní pojednává zcela jiný textilní materiál, silně ovlivněna zrcadlením vlastnoručně vyrobeného čarodějného krasohledu. Tento báječný a milovaný krasohled bohužel na této výstavě nenajdete, protože hledění do jeho nitra je vysoce návykové (sama autorka při práci s ním získala silný návyk a po skončení výstavy musí nastoupit odbornou terapii a odvykací kůru). Doporučujeme na díla dívat se spíše z povzdálí a s přivřenýma očima, jinak se od nich neodtrhnete.