Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nadace města Vodňan

18. května 2006 proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Nadace města Vodňan a předání cen zúčastněným studentům za práce na zadaná témata.


Kategorie studentů do 15 let:

1.
Nikola Helešicová a Veronika Diblíková (8.A ZŠ Alešova)
Zajímavosti z místa mého bydliště

2.
Terezie Lhotová (8.B ZŠ Alešova)
Historie a současnost organizované turistiky na Vodňansku

3.
Ladislav Louženský (8.A ZŠ Alešova)
Historie a současnost tělovýchovné organizace Sokol ve Vodňanech

4.
Miroslav Klimeš (8.A ZŠ Alešova)
Dr. Václav Mostecký, autor "Dějin bývalého královského města Vodňan"

5.
Petr Klimeš (8.A ZŠ Alešova)
Staré odrůdy ovocných dřevin na Vodňansku

6.
Pavel Bartoš (8.A ZŠ Alešova)
Ovocnářství v okolí Vodňan


Kategorie studentů nad 15 let:

1.
Lenka Bernklauová a Hana Čadková (septima Gymnázium)
Přírodní rezervace na Vodňansku

2.
Petr Doležal (9.A ZŠ Alešova)
Nejstarší obydlená sídla na Vodňansku

3.
Tereza Novotná a Žaneta Vrbová (3.A TRIVIS)
Vznik, historie a současnost hasičských záchranných sborů na Vodňansku

4.
Blanka Plánská, Jitka Končabová a Aneta Holečková (kvinta Gymnázium)
Historie hasičského sboru ve Vodňanech

5.
Lenka Pixová a Andrea Šátavová (3.A TRIVIS)
Města Písek a České Budějovice

6.
Soňa Chocholatá a Lucie Kaitmanová (3.A TRIVIS)
Historie Vodňanska a historie osidlování Vodňanska

Všechny práce jsou k dispozici k nahlédnutí v knihovně muzea.