Dalibor Říhánek


Dalibor Říhánek je mnohostranným umělcem. Umělcem vpravdě renesančního typu svým obrovským záběrem. Od grafiky přes kresbu, oleje a další novátorské kombinované techniky. Od keramiky přes sklo a kámen ke skulptuře komorní i monumentální. Od vitráží k textilu a gobelínům. A myslím, že jsem ještě nevypočetl všechny umělcovy aktivity.

Všechna Říhánkova díle jskou podložena dokonalou řemeslnou znalostí materiálů i technologií, ale i především i znalostí souvislosti dějů, historie, kosmu i filozofií Východu. Myšlenky i nápady realizované umělcem v různých technikách a formách někdy na první pohled šokující. Ale při hlubším vnímání souvislostí je divák vtažen do vlastního díla tak, že často dojde ke ztotožnění se s tématem.

Umělcovy lásky - vesmír, hudba a příroda se v jeho dílech prolínají, doplňují a tvoří ideální kontrapunkt. D. Říhánek přistupuje ke všem tématům se vzácnou pokorou. Své objekty neidealizuje, naopak převádí je srozumitelně k člověčenství laskavému a klidnému nebo naopak bouřlivému a vášnivému. Tak, jak je v dané chvíli sám prožívá.

Pavel Sedláček