Karel Franta


Karel Franta má od mládí dvě záliby, které ho nikdy neopustily: ilustraci a hudbu. Už jako patnáctiletý nakreslil své první ilustrace, kterými se zabýval i za studií na pražské Akademii a věnuje se jim, kromě malby, dodnes. Zároveň však ho od dětství vábila hudba, a i když se nakonec rozhodl pro malířství, jeho láska k hudbě nikdy neochabla.
K ilustrování knih se Franta vypracoval, tak říkajíc, od píky: vyučil se totiž nejprve grafickým kreslířem a než začal chodit na Akademii, absolvoval grafickou školu v Praze.
Jestliže si Karel Franta vydobyl přední místo v české soudobé ilustrátorské tvorbě, o jejíž umělecké úrovni není sporu, je to nejen díky technické dokonalosti a osobitosti jeho výtvarného projevu, hlavně však zvláštnosti jeho umělecké představivosti.
Není jednoduché postihnout a charakterizovat osobitost Frantova uměleckého pojetí a výrazu ať v ilustraci či v malbě: dvě podstatné složky však dotvářejí jedinečnost jeho inspirace a navozují ráz jeho díla. Kromě hudby, která naplňuje Frantovy obrázky lahodnou melodičností a veselým rytmem, je to pestrý svět zvířat, ten nekonečně rozmanitý živočichopis přírody, který malíře strhává k stálému obdivu a láskyplnému studiu. Franta nikdy nedeformuje realitu, protože přírodu respektuje. Moderní zkratka, s níž pracuje, obsahuje maximum přírodního poznání, aniž pozbyla něco ze své jednoduchosti, působivosti a sdílnosti.
Karel Franta ilustroval více než 100 knížek, pořádal několik desítek autorských výstav doma i v zahraničí, zúčastnil se nepočítaně společných výstav a získal řadu ocenění:
1974 Čestné uznání - Nejkrásnější kniha
1992 Diplom Loisirs Jeunes
1986 Grand Prix UNICEF
1992 Zlatá stuha
1992 Výroční Zlatá stuha
1992 Essen "Das Wachsame Hähnchen"
1992 Nejkrásnější kniha roku
1994 IBBY Zapsán na čestné listině
1998 Oceněn Deutsche Akademie für Jugendliteratur e.V.Volkach

Převzato z webu HB Art