Jan Farkas


Jan Farkas

Narodil jsem se 20. dubna 1969 v Ústí nad Labem. V letech 1983-87 jsem studoval na Vojenské střední letecké škole v Prešově a po jejím ukončení jsem pracoval až do roku 1995 jako letecký mechanik na letišti v Českých Budějovicích. Od roku 1995 pracuji jako servisní technik kopírovacích strojů. Od roku 1990 jsem ženatý, mám dva syny. Kreslený humor jsem začal publikovat v roce 1990. Účastním se soutěží doma i v zahraničí. Uspořádal jsem dvě samostatné výstavy.

Převzato z webu autora