2. Fotografický seminář Romana Sejkota - AKT


 9. září 2006, 7. října 2006 a 11. listopadu 2006
vždy od 9.00 do 16.00 hodin

Program:

9.00 – 12.00 hodin
Městská galerie (2. patro radnice) - přednáška a diskuze
12.00 – 13.00 hodin
oběd
13.00 – 16.00 hodin
Fotoateliér - fotografování a průběžné hodnocení

Informace:

ROMAN SEJKOT
World Press Photo Winner 1994
Kodak European Panorama Winner 1995
Člen Asociace profesionálních fotografů ČR
www.WWG.cz

Kontakt:

Městské muzeum a galerie Vodňany
nám. Svobody 18, PSČ 389 01, tel.: 383 382 057, mobil: 603 363 019
mag@vodnany.net, www.vodnany.net
č. účtu: 0680 917 399/0800

Přihlásit se je nutné na uvedeném kontaktu vždy minimálně čtrnáct dní před termínem semináře a zároveň zaplatit účastnický poplatek ve výši 1500,- Kč, který zahrnuje honorář lektora a modelky, dopolední občerstvení (káva, čaj, minerální voda), jednotný teplý oběd + malé pivo, pronájem ateliéru.

Počet účastníků je vždy omezen. Po naplnění možného počtu účastníků nelze reflektovat na další zájemce. Po naplnění prvního kurzu 9. září budou, po domluvě, další zájemci zařazeni do druhého, případně třetího kurzu.

Dobré světlo ve Vodňanech!