Návštěvní řád Městské galerie

Městská galerie (budova Městského úřadu), nám. Svobody 18, Vodňany, tel.: 383 382 057

 

 

I. Návštěvní doba

 

1. Prohlídka výstavních prostor je možná pouze v době stanovené otevírací doby.

 

2. Mimo návštěvní sezónu v lednu - březnu a po dobu reinstalace expozic a krátkodobých výstav v průběhu sezóny se prohlídka umožňuje pouze výjimečně, po předchozí domluvě a se souhlasem vedení MaG Vodňany. Vstup je umožněn v otevírací době plánovaných akcí, např. přednášky, doprovodné výstavy k přednáškám aj.

 

3. Hromadné výpravy a školní skupiny je lépe předem telefonicky ohlásit.

 

4. Prohlídka expozice je s průvodcem. Doba trvání prohlídky je minimálně 30min.

 

5. Informace návštěvníkům poskytuje pokladní či průvodce.II. Vstupné

 

Vstupné se řídí platným ceníkem vstupného MaG Vodňany.III. Vlastní prohlídka objektu

 

1. Prohlídka stálé expozice se koná s průvodcem, individuálně nebo ve skupinách o maximálním počtu 30 osob. Prohlídka aktuální výstavy je bez průvodce.

 

2. Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Skupině se neumožňuje individuální pohyb po jednotlivých expozicích či výstavách a skupina se pohybuje společně.

 

3. Děti mladší 10 let mají povolen vstup do galerie pouze v doprovodu dospělé osoby, která za jejich chování v galerii zodpovídá.

 

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pokladního či průvodce. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany výstavních prostor a exponátů, může být návštěvník vykázán z galerie bez nároku na vrácení vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně platných právních předpisů.

 

5. Je přísně zakázáno:

  • - dotýkat se vystavených exponátů a výstavního mobiliáře (vitríny aj.);
  • - fotografovat a filmovat v interiéru expozice a výstav bez předem vydaného souhlasu;
  • - kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém prostoru galerie;
  • - poškozovat jakýmkoliv způsobem prostory galerie a jeho vnitřní vybavení;
  • - vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných;
  • - telefonovat a rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky;
  • - konzumovat jídlo a nápoje uvnitř galerie, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.;
  • - vstupovat do galerie se psy a jinými zvířaty;
  • - vstupovat do galerie v nevhodném a špinavém oblečení a obtěžovat ostatní návštěvníky a pracovníky MaG zápachem;
  • - z důvodu bezpečnosti vyklánět se z otevřených oken.

 

6. Návštěvníci nesmí vstupovat do výstavních prostor s deštníky, rozměrnými kabelami, batohy, zavazadly apod., odloží si je na místo určené pokladním či průvodcem.

 

7. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do galerie povolen.

 

8. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky galerie se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1. Návštěvní řád platí pro návštěvníky jakékoliv veřejné akce Městského muzea a galerie Vodňany, např. vernisáž, koncert, přednáška, beseda, divadelní a literární vystoupení aj.

 

2. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli galerie podle obecně platných právních předpisů. Návštěvník, který opakovaně návštěvní řád poruší, bude trvale vykázán z veškerých prostor a akcí Městského muzea a galerie Vodňany.

 

3. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na místě do Návštěvní knihy, která je k dispozici ve vstupní chodbě galerie. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:


Ředitelku: Mgr. Jitku Velkovou

MaG Vodňany, nám. Svobody 18, PSČ 389 01, tel.: 383 382 057, e-mail: mag@vodnany.net

www.muzeumvodnany.cz

Provozovatele: Městské muzeum a galerie Vodňany

tel.: 383 382 057

e-mail: mag@vodnany.net

www.muzeumvodnany.cz

Zřizovatele: Město Vodňany, nám. Svobody 18, PSČ 389 01


4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 10. května 2012.Mgr. Jitka Velková

ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany