Vyhlášení soutěže

Městské muzeum a galerie ve Vodňanech
ve spolupráci s Klubem vodňanských výtvarníků

vyhlašuje na rok 2007 dětskou výtvarnou soutěž na téma
"Svět kolem nás"
(svět, město, škola, lidé, děti, hračky, příroda aj.)
Zařazená soutěžní díla budou vystavena ve výstavních sálech
Městské galerie ve Vodňanech od 27. 5. do 24. 6. 2007


Soutěž se uskuteční v těchto kategoriích:

I. kategorie - předškolní věk
II. kategorie - mladší školní věk (1. - 5. třída)
III. kategorie - starší školní věk (6. - 9. třída)
IV. kategorie - studenti (1. - 4. ročník SŠ)
V. kategorie - kolektivní práce

Technika výtvarných prací je volná, minimální rozměr je však A4.
Díla je nutné před odevzdáním čitelně označit plným jménem, věkovou kategorií a adresou autora i školy.
Termín pro odevzdání soutěžních prací je v Městské galerii ve Vodňanech do 14. května 2007.
Kontakt: Městská galerie, nám. Svobody 18, Vodňany, tel.: 383 382 057, e-mail: mag@vodnany.net