Karel Kupka

Jihočeská krajina odpradávna inspirovala k vyjádření pocitů plynoucích z živosti a barvivosti jejího výrazu a zároveň dojmů poklidu a vyrovnanosti. Síla těchto dojmů jistě působila na někdejší stavitele, kteří dokázali přirozeně obohatit náladu krajiny o svébytnou architekturu.
Vnímat atmosféru krajiny a nalézat v ní rovnováhu přírody a lidského díla, objevovat v pohledech do kraje nálady a proměny - to jsou výsady citlivého pozorovatele. Zachytit tyto kvality vlastními výrazovými prostředky a zprostředkovat tak sdělení ostatním - to dokáže umělec. A právě schopnost vnímat a umělecky pojednat náměty z Jižních Cech uplatňuje ve své tvorbě akademický malíř Mgr. Karel Kupka.
Jeho malby a kresby vycházejí z tradičních principů, které přebírá z díla svého otce (Karel Kupka st. 1905 až 1971) a které čerpá u svých učitelů, nár. umělců, prof. Karla Lidického a prof. Cyrila Boudy.
Kupkův vlastní, osobitý styl dozrává zejména vlivem uměleckých přátel - nár. umělce Vincence Beneše a zasl. umělce Aloise Moravce.
Při dlouholetém putování jižními Čechami získává Kupka Moravcovu „posedlost" po okamžitém zachycení reálného okamžiku, sílu inspirace a temperamentního pojetí v realistické tvorbě. Tyto umělecké vlastnosti, spolu s dovedností a potřebou vyjádřit vlastní barvitostí positivní životní názor a sdělit jej prostřenictvím obrazu ostatním, obohacují dílo ak. malíře Karla Kupky o příjemnou, poetickou dimenzi.
Optimismus a poetika prolíná veškerý výtvarný projev Mistra Kupky: oleje, akvarely, kombinované techniky i kresby - nesou pečeť jeho životní filosofie.
Náměty Kupkovy tvorby jsou krajiny, zátiší, kytice, přírodní motivy a ilustrace. S výsledky jeho práce se setkáte na výstavách, v galeriích, v knížkách pro děti i dospělé. Sdělnost a srozumitelnost jsou podstatné vlastnosti, které přibližují dílo ak. malíře Karla Kupky vnímavým.
Dr. Petr Novák