Carpe diem

Miroslav Hudeček, akademický sochař

Narozen 30. 4. 1935 ve Strážnici na Moravě. Vyučil se točířem keramiky. Studoval na Umělecko průmyslové škole v Uherském Hradišti - obor keramika. V dalším studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byli jeho profesory sochaři Jan Lauda a Vincenc Makovský. Při absolutoriu získal HLAVNÍ CENU AKADEMIE za obor sochařství 1960 - 1961. Cílevědomá soustavná tvůrčí práce, umělecké výsledky a příslib výrazného talentu Miroslavu Hudečkovi otevřely cestu k ročnímu stipendijnímu pobytu v New Yorku, kde pracoval v ateliéru japonského sochaře Tochio Adate.


Olga Hudečková, sochařka - keramička

Narodila se 17. 11. 1936 v Kotouni u Blatné v Čechách. Po vyučení malířkou porcelánu v Klášterci nad Ohří absolvovala Mistrovskou školu v Karlových Varech. V dalším studiu pokračovala na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti - obor keramika. Zde začíná její tvůrčí cesta za objevováním tvárných a výrazových možností klasické hrnčiny. Touha po vzdělání ji přivedla na Vysokou školu pedagogickou při Univerzitě Karlově v Praze, kde rozvíjela svůj talent pod vedením českých umělců - sochaře Karla Lidického a Cyrila Boudy, malíře a grafi ka.


Jaroslav Kříž (1934)
Studoval výtvarnou výchovu na Pedagogickém institutu v letech 1958 - 1962 a na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 1966 - 1971 (prof. C. Bouda, prof. J. Bureš, prof. K. Lidický). Od roku 1974 do roku 1994 působil jako docent Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze. Je členem Jednoty umělců výtvarných a je zakládajícím členem výtvarné skupiny Tolerance ´95, se kterými pravidelně vystavuje. Vystavuje od roku 1963, uspořádal více než čtyřicet samostatných výstav. Je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, USA, Itálie, Španělsko, Belgie, Rakousko, Maďarsko aj.).