Ivan Boreš

Ivan Boreš

je posluchačem Hudební fakulty AMU ve třídě prof. Štěpána Raka, jednoho z nejslavnějších světových kytaristů - komponistů. Tak jako jeho profesor, i Ivan Boreš skládá především pro svůj nástroj. Jeho skladatelská erudice je obdivuhodná. Kromě znalosti veškerého řemesla nutného pro profesionální kompoziční výkon, vynalézá na kytaře i nové zvuky, jimiž dociluje překvapujících efektů. Už samotný fakt, že zde máme hrajícího skladatele jako v 18. a 19. století, by měl přilákat na tento zvláštní koncert také mladou generaci, mající kytaru v oblibě ...
prof. Ivan Štraus