Dvořákova tiskárna - o knize

Dvořákova tiskárna by neměla uniknout Vaší pozornosti. Jedná se totiž o fenomén Vodňan první poloviny 20. století, jak před šesti lety již naznačil ve svém článku Rudolf Berka (Vodňanské noviny č. 16 a 17/2001). Letošní sezóna v městské galerii byla zahájena výstavou 100 let Dvořákovy tiskárny. Ta se uskutečnila díky laskavosti Ing. Aleše Dvořáka, CSc., který touto cestou ve spolupráci s vodňanským muzeem vzdal hold svým předkům, jejich práci, ale i nápaditosti a především podnikatelskému úsilí. Uspořádání výstavy ho inspirovalo k vydání drobné publikace s velmi zajímavým textem pana Berky, který doprovází poměrně rozsáhlý soubor fotografií z bohatého rodinného archivu. Dvořákova tiskárna ve své době výrazně přispěla k rozvoji společenského a kulturního života v našem městě. Zde vycházela dodnes vyhledávaná periodika - Okrašlovatel, Náš domov, Zlatá stezka. V této tiskárně se zrodily Vodňanské noviny. Příprava sazby nové „vodňanské knížečky" až téměř symbolicky vznikala ve firmě PTS, která připravuje sazbu současných Vodňanských novin. Publikace je uvedena krásnými a stále pravdivými slovy: „ Podnikatelské prostředí má své zákony bez ohledu na to, zda jde o malé či velké město. Prosadí se v něm jen silná tvůrčí osobnost mající svou vizi, jejímž cílem je nejen samotná vlastní prosperita, ale i kvalitní a oddaná služba veřejnosti. To plně platí i na vodňanskou tiskárnu otce a syna Dvořákových. Její význam pro kulturně společenský rozvoj města ve své době byl zásadní a právem je jí touto drobnou publikací věnována pozornost". Ing. Dvořák úsilí své rodiny nyní završil. Značnou část rodinného archivu věnoval do sbírky Městského muzea a galerie Vodňany. Děkujeme! Publikaci Dvořákova tiskárna : fenomén Vodňan první poloviny 20. století si můžete prohlédnout či zakoupit ve vodňanském infocentru.


J. Velková

Cena: 20 Kč