Vodňanská léta Františka Heritese - o knize

PAVLÍČKOVÁ, Kamila:
Vodňanská léta Františka Heritese.
Městské muzeum a galerie ve Vodňanech. Vodňany 2006.
124 s., obr. v textu.
ISBN 80-239-7355-X


 

Vodňanský rodák František Herites (1851 - 1929), profesí lékárník, se ve své době proslavil především jako autor próz z prostředí malého města. Publikace je upravenou verzí stejnojmenné autorčiny diplomové práce, kterou obhájila r. 2004 na tehdejším Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (vedoucí práce doc. Robert Sak). Při jejím zpracování vycházela zejména z Heritesovy bohaté korespondence a z jeho dosud nezveřejněných pamětí. Na jejich podkladu čtivě vykreslila jeho rodinné zázemí, studijní a praktickou průpravu i s každodenním životem obyvatele malého města. Jeho životní postoje i tvorbu ovlivnily také důležité společenské události, jichž se zúčastnil, a cesty, které ho zavedly např. na Slovensko, do Itálie či až za Oceán. Závěr knihy je věnován období Heritesova života, prožitému v Praze, a jeho vztahům k rodnému městu, které mu na sklonku žití prokázalo řadu poct a v jehož půdě po dokonání pozemské pouti dle svého přání spočinul. Kniha přibližuje Františka Heritese především jako člověka s jeho radostmi i starostmi, které se následně odrazily v jeho literárním díle.


OBSAH:

ÚVOD
I.  HERITESŮV ROD A VODŇANY

II.  „MÉ ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ"

III.  NA GYMNÁZIU V PÍSKU

IV.  LITERÁRNÍ ZAČÁTKY
1.  Lékárenská praxe ve Vodňanech
2.  Čech, Slovan, vlastenec
3.  Anemonky
4.  Na studiích v Praze a ve Štýrském Hradci
5. Na rozcestí

V.  NA VRCHOLU

1. Vstup mezi literáty     
2. Strunkovická slavnost
3. Mezi přáteli
4. Z lékárníka purkmistrem
5. Cesta za Oceán

VI.  PO ODCHODU DO PRAHY

1. Život v Praze
2. Herites a Vodňany

ZÁVĚR

PRAMENY A LITERATURA


cena: 80 Kč