300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci - obsah

Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 14. září 2004 v Městské galerii ve Vodňanech u příležitosti kulatého výročí vysvěcení chrámu.

Obsah:
Úvodem
WEIS, Martin: Historie poutí a jejich duchovní rozměr.

Historické souvislosti
FRÖHLICH, Jiří: Raně středověké pohřebiště na Lomci.
KUBŮ, František: Buquoyové a Libějovice.

Za Matkou Boží do lesa Lomce
STUCHLÁ, Pavla: Krajová poutní místa Lomec, Skočice a Lštění v první polovině 18. století.
KOUTNÁ, Jana: Lomec – objevená přitažlivost místa. (Vazby měšťanské společnosti k poutnímu místu v 18. století.)
TETOUR, Bohumil: Poutní procesí z Prachaticka na Lomec v zápisech knih ohlášek bohoslužeb ze druhé poloviny 19. století.
HRONKOVÁ-OURODOVÁ, Ludmila: Proměna mariánských poutí v jižních Čechách ve 20. století.

Cestami umění k Boží oslavě
ROYT, Jan: K charakteru poutních komplexů v Čechách.
GAŽI, Martin: K hierarchii mariánské úcty na počátku 18. století. Přemítání na okraj souvislostí zemských a prácheňských.
ŠTĚPÁNEK, Pavel: Španělské základy Lomce.
HONYS, Vít: Varhany poutního kostela Nanebevzetí P. Marie v Dobré Vodě u Nových Hradů.

Závěrem
LOVEČKOVÁ, Ludmila: Lomeček a řeholní sestry.
HRDINA, Pavel: Třísté výročí vysvěcení poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci v hledáčku fotoaparátu.
 

cena: 100,- Kč