Vodňany v období první republiky 1918 – 1938

Čtení nejen pro poučení


BERKA, Rudolf: Vodňany v období první republiky 1918 - 1938. (Ze zpráv dobového tisku.) 1. vydání. Vodňany: Městské muzeum a galerie Vodňany, 2005 - 74 s., obr. v textu.
ISBN 80-239-5086-X


Dalším zpracováním místních dějin je publikace Vodňany v období první republiky 1918 - 1938, kterou na podkladě zpráv vyhledaných v dobovém regionálním tisku sestavil Rudolf Berka. Pořadí jednotlivých kapitol se odvíjí od základních statistických dat přes lokální politiku, rozebírá hospodářský vývoj podniků obecních i soukromých, nezapomíná ani na tehdejší společenské a kulturní dění, školství, religiozitu a sport s obligátní černou kronikou v závěru na první dojem útlé knížky. Zkušený autor dokázal svým osobitým vypravěčským stylem umně pospojovat a oživit někdy strohé věty tiskovin a čtivou formou na základě dlouholetého studia tohoto typu historického pramene zpřístupnil široké veřejnosti řadu cenných údajů, vypovídajících o životě meziválečných Vodňan. Publikace je ilustrována dobovými fotografiemi.


Cena: 70,- Kč.