6. sborník Vodňany a Vodňansko - obsah

Z obsahu:
Velková, Jitka: 100 let Městského muzea ve Vodňanech.
Kašák, Karel - Valkony, Jiří: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu parcelního bloku v historickém centru Vodňan.
Kotěšovec, František: "Festina lente." Vilém z Rožmberka a recepce antiky v renesanci.
Koutná, Jana - Velková, Jitka - Slad, Jiří: Pohřby a historické náhrobníky v 16. - 18. století v netolických kostelích. (Příspěvek ke studiu elit měšťanské společnosti.)
Adámek, Jan: Vliv farního duchovenstva na fundace v královských městech Budějovicích, Písku a Vodňanech od poloviny 14. století do husitských válek.
Žižková, Jitka: Vodňanský kancionál a jeho význam pro pochopení vývoje repertoáru české duchovní písně 16. století.
Stuchlá, Pavla: P. Václav Gruber (1668 - 1722), zakladatel prvního kaplanství v Netolicích.
Tetour, Bohumil: Slavnost sv. Jana Nepomuckého ve druhé polovině 19. století podle zápisů knih ohlášek bohoslužeb ze širšího území Prachaticka.
Olejník, Jan: Vodňanské Svobodné hory jako zdroj konfliktu. (Příspěvek ke studiu konfliktního soužití Rožmberků a města Vodňan v 15. - 16. století.)
Slavíčková, Pavla: Rodina - láska - sex. Žena pod drobnohledem spisů městské rady v předbělohorské době.
Starý, Václav: Zpráva o dopravě soli z roku 1531., Žádost Vodňanských Netolickým o podporu v roce 1722.
Louženský, Jiří: Literatura o historii Vodňan a Vodňanska.


cena: 70 Kč