Recenze - Vodňany a Vodňansko 6Vodňanské noviny
, 16, 2005, č. 2 (1. února), s. 2. (Rudolf Berka).


Příspěvky do regionální historie


"Před koncem minulého roku se objevil další svazek sborníku Vodňany a Vodňansko vydávaného Městským muzeem a galerií (MaG), dnes už stoletou institucí, jejíž dějiny jsou zhodnoceny hned v prvním příspěvku J. Velkové. Stojí zato připomenout tento sborník už proto, že přináší soubor odborných pojednání z různých oblastí historie našeho města a regionu - a taková pojednání jsou přesně ta, jež nám pomáhají rozšiřovat naše povědomí o místech, kde žijeme.
 
Publikované příspěvky nejsou z kategorie povrchního populárního přibližování komentovaných dějů; mají charakter seriozních historiografických studií a slouží tak i jako podklady dalších budoucích bádání. O to je tento sborník cennější. Tato glosa však nechce být recenzí a tak tedy nekomentuje jednotlivá zveřejněná sdělení. Snad jen na okraj lze poznamenat, že - pokud přijmeme, že Netolicko je ještě jakýmsi velice okrajových "Vodňanskem" - pojednání vycházející z materiálů z Prachaticka jsou už z oblasti bezpochyby se Vodňansku vymykající. Podobně "mimovodňanský" charakter má i filozofující úvaha o průniku antiky do renezance [!] doplněná historií Rožmberků.

V každém případě si však MaG zaslouží upřímnou pochvalu za své snažení držet sborník Vodňany a Vodňansko naživu a přinášet v něm vysoce kvalifikované studie a pojednání z různých historických oblastí, byť to ze striktně ekonomického pohledu určitě není jednoduché. I do budoucna je témat bezesporu stále dost a dost (zatím svým zastoupením pokulhávají např. přírodní vědy), takže o obsahovou náplň dalších čísel sborníku by nemělo být obav.

Záslužnou vydavatelskou práci MaG ocení nejen současní zájemci o poznání svého města a kraje, ale možná ještě více ti, kteří přijdou v dalších generacích a pro něž sborník Vodňany a Vodňansko může být cenným faktografickým pramenem."