Kouzelník s malovanou duší

V polovině června se návštěvníkům otevře v městské galerii výstava Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého. Ve Vodňanech to nebude poprvé, kdy je zde představována právě Zrzavého tvorba spojená s literaturou. Tuto výstavu připravila dr. Jitka Měřinská ze Společnosti Jana Zrzavého v Krucemburku za přispění několika členů společnosti a Knihovny Národního muzea v Praze. Ilustrační tvorbu oblíbeného malíře připomíná následujícími slovy:

 

Jan Zrzavý (1890-1977) měl ke knize už od útlého dětství velmi blízký, přemýšlivý a citově bohatý vztah. O vytříbeném jazykovém cítění Jana Zrzavého svědčí nejen jeho vlastní literární práce a jeho korespondence, ale především jeho tvorba ilustrační, jíž dokázal umocnit účinek uměleckého literárního textu, akcentovat myšlenkové poslání knihy a neopakovatelně vystihnout specifickou atmosféru a styl slovesného díla.

 

Jan Zrzavý byl vždy „svůj“ i ve své ilustrační tvorbě. Nechtěl se podřizovat ničemu, ani prostému obsahu literárního textu ne. On musel být textem okouzlen, musel si hluboce prožít a procítit jeho smysl, aby postihl jeho podstatu, jeho „duši“ – a poté ji vtělil do obrazu. Dokázal literární text „dešifrovat“ na jeho čisté umělecké jádro, kde se v jemném vnitřním pletivu rýsují styčné body uměleckého výraziva, majícího stejnou závažnost – ať už se jedná o slovo nebo o obraz. Malíř dokázal své smyslové vnímání zanechat v pomyslné úrovni vnějšího světa a sám se svou duší, která má zcela jiné nástroje k „vidění“ a „slyšení“ než např. zrak nebo sluch, se vydává na dobrodružnou cestu do lidského nitra, poznává duch krajiny a nechává se unášet duchovním poselstvím příběhů, dějů, pocitů a myšlenek. Jan Zrzavý nikdy neulpívá na pouhém povrchu věcí a dějů, nýbrž vždy podstupuje nesnadnou, ale povznášející pouť za tajemstvím duch. „Kouzelník, který uměl namalovat duši“ – to je nanejvýš výstižná charakteristika umělecké tvorby Jana Zrzavého, vyslovená vodňanských rodákem Otakarem Štorchem-Marienem, který stál v čele nakladatelství „Aventinum“, jež mělo pro ilustrační tvorbu Jana Zrzavého význam stěžejní.“

 

Skutečnost, že výstava „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého : poselství slova vtělené do obrazu“ bude instalována ve vodňanské galerii, pochopitelně není náhodná a není jistě třeba připomínat vztah J. Zrzavého k našemu městu. Výstava byla již prezentována v loňském roce v Muzeu knihy ve Žďáru nad Sázavou a Společnost J. Zrzavého projevila vřelý zájem výstavu přenést k nám. V samotném Krucemburku, odkud pocházel malířův rod z otcovy strany, je Mistr nejen pochován, ale je zde také Pamětní síň Jana Zrzavého, umělce nezaměnitelné hodnoty. Výstava ve Vodňanech připomene také, že uplynulo již 30 let od první výstavy J. Zrzavého ve vodňanské galerii. Vernisáž proběhne v neděli 15. června ve 14.00 hodin a výstava potrvá do konce srpna. Srdečně zveme.

 

J. Velková