Pavel Vácha

Pavel Vácha (1940)
 

Po amatérských začátcích a několika letech práce v novinách vystudoval jako jeden z prvních nově otevřený obor - výtvarnou fotografii na pražské FAMU. Absolvoval v roce 1968 - a od té doby se věnuje fotografii jako volný výtvarník. Spolupracoval s mnoha časopisy a nakladatelstvími, doma i v zahraničí. Připravil fotografie pro desítky gramofonových obalů, v Artii vydal několik knih. Spolupracoval i s několika zahraničními nakladatelstvími. Za zaznamenání stojí zejména knihy, které vyšly v nakladatelstvích Sturz a Kraft v německém Würzburgu - věnované Krkonoším, Praze a Brnu. Mnoha vydání se dočkala kniha Svět starých Slovanů v pražské Artii. Pozornost si zaslouží ilustrace v monografii věnované Telči z nakladatelství Odeon. Velkým souborem fotografií doprovází knihu Lubomíra Dorůžky Jazz mezi tanky a klíči, která nedávno vyšla v pražském Torstu.


Právě v této knize jsou ve větším souboru publikovány fotografie, které patří k důležité části autorovy tvorby - černobílé fotografie, portréty a živé záběry, čistá, nearanžovaná fotografie. Jiné velké soubory černobílých fotografií, které prozrazují autorovo prvotní okouzlení fotografií bressonovského ražení a jeho vyznáním „rozhodujícího okamžiku" zatím nenašly možnost knižního vydání. Jsou dosud jen roztroušeny po časopisech a jako náhodné knižní ilustrace. Byly však divákům představeny na mnoha výstavách doma i v zahraničí.

Pavel Vácha se již od svých fotografických začátků věnuje portrétu. Živé, nearanžované portréty lidí v jejich vlastním prostředí, v přirozeném světle bytu, pracovny nebo ulice fotografoval a fotografuje stále. Klasicky, černobíle. Postupem času se mezi fotografovanými objevovaly známé osobnosti uměleckého světa. Muzikanti, spisovatelé, malíři a sochaři. Výsledkem mnoha krásných setkání je řada portrétů velkých osobností - Ota Pavel, Václav Neumann, Josef Sudek, Jan Werich a mnoho dalších. Mezi nimi dlouhá řada fotografií Jana Zrzavého. Doma na Zámeckých schodech pod Pražským Hradem, téměř „oficiální" portréty s Kleopatrou v atelieru, v uličkách Malé Strany, na výstavách.