Výstava fotografií Pavla Váchy

V kolekci fotografií Jana Zrzavého z kamery Pavla Váchy je ojedinělý soubor - fotografie z návštěv v malířově milované Okrouhlici na konci šedesátých let. Daleko od pražských návštěv a telefonů se Jan Zrzavý cítil velmi radostně. Obklopen svým světem, svým prostředím. Za okny krajina dětství. Zde se těšil i z občasných návštěv. Prostřednictvím fotografií Pavla Váchy,vystavených ve Výstavní síni Staré radnice ve Žďáru nad Sázavou, se můžete na návštěvu k Janu Zrzavému do Okrouhlice podívat. Možná i prožít virtuální setkání s Mistrem u skleničky červeného vína - a snad, bude-li mít opravdu dobrou náladu, vám ukáže, jak vypadá bez své nepostradatelné čepičky…
 
Pro výstavu ve Vodňanech byl soubor rozšířen o několik záběrů z pražského atelieru a ze setkání s Janem Zrzavým v pražských ulicích.