Tatínkovy Vodňany - Ctirad John - o knize

„Přijde čas, kdy už stárnoucí syn začne pátrat v obyčejném životě otce. Zeptá se: Čí jsem? A odkud jsem přišel? Tatínek si v rodinné kronice „Jak šel život ...“ zapsal: „Mým blaze vzpomínaným druhým domovem zůstává Vodňansko.“
 
 
Prof. MUDr. Ctirada Johna, DrSc. čas přivedl k půvabnému literárnímu návratu do našeho města, aby o něm napsal soubor básní věnovaných svému otci. Jeho tatínek Čestmír John, učitel, regionální historik a také výborný kreslíř – autor známých vodňanských motivů působil na Vodňansku nejdříve ve Skočicích, poté v Číčenicích a v letech 1927 – 1939 ve Vodňanech. Zde se na dobu pěti let stal kustodem muzea, spoluzakladatelem a autorem dodnes vyhledávaného časopisu Zlatá stezka. Bohužel musel být přítomen i nucenému uzavření vodňanského muzea na podzim v r. 1938 z důvodu uvolnění prostor pro evakuované české gymnázium v Prachaticích. Z Vodňan se na počátku války s rodinou odstěhoval do rodného Písku (*1886), kde ještě dlouhá léta působil v místním muzeu až do svého úmrtí v r. 1970. Díky laskavosti rodiny se ve sbírce MaG Vodňany nachází jeho výborné pérovky, na kterých dokonale zachytil dobovou architekturu města. Čtenář je najde i v knížce jeho syna. Zde jsou doprovázeny zdařilými fotografiemi Karla Čapka. Autor knihy, číčenický rodák, přinesl svým dílem nezměrné obohacení nám Vodňanským a v úvodu vzpomínkou z dětství i své rodné obci, a to téměř symbolicky v roce konání srazu rodáků - právě v sobotu 27. září t. r. Zájemci mohou nahlédnout do publikace prof. Johna či si ji zakoupit v městské galerii.
J. Velková
cena: 30,- Kč (VYPRODÁNO)