Rybářství pro nejmenší

Vzdělávací program pro předškoláky – žáky MŠ

 

Anotace

Vzdělávací program s cílem seznámit předškoláky z mateřské školy s rybářským řemeslem, které je typické pro město a region, ve kterém žijí.

 

Stručný popis

Děti se v úvodu programu seznámí s pojmem muzeum v našem městě, výstava o rybářích, průvodce – průvodkyně. Společně si zodpoví otázky za pomoci názorných ukázek v expozici: kdo je rybář, jak vypadá, co dělá, jaké má nářadí. Nově objeveným předmětem je rybářské pasovací právo, které díky instrukcím průvodce děti samostatně v expozici vyhledají. Ve tříčlenných skupinkách složí puzzle s obrázkem pasovacího práva k zapamatování neobvyklého předmětu. Každé dítě obdrží pracovní list „Počítání rybiček“ s pastelkou a samostatně přiřadí k sobě stejné druhy ryb.

V závěru programu si děti zachytají v muzejním „rybníčku“ s dřevěnými rybičkami. Pojmenují ulovené rybky. Následně budou odměněny drobnou sladkostí.

 

Dokumenty a literatura

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

OPRAVILOVÁ, Eva – GEGHARTOVÁ, Vladimíra. Rok v mateřské škole : kurikulum předškolní výchovy. 1. vyd. Praha, 2003.

 

Cíl

Předškoláci po skončení programu budou znát:

-          kde se ve městě nachází muzeum a co skrývá,

-          jak vypadá rybář, co dělá rybář, jaké má nářadí, oblečení,

-          pojmy vztahující se k rybářství,

-          pozvou své rodiče do muzea.

 

Cílová skupina

25 předškoláků Mateřské školy Vodňany

 

Celková doba realizace

90 minut

 

Výstupy

Pracovní list „Počítání rybiček“, „Puzzle Rybářské právo“

 

Možnosti rozšíření

Návštěva výlovu na podzim či na jaře.

Návštěva např. areálu Školního pokusnictví ve Vodňanech.

Pracovní list „Jaké boty rybář nejčastěji používá?“ apod.

Písničky o rybářích.